Life Church Prague

Messages from Life Church

Please God - sanctification / Potěšit Boha - posvěcení

September 26th, 2010
00:0000:00

The Holy Spirit in our life - Duch Svatý v našem životě

September 19th, 2010
00:0000:00

Please God - living sacrifice / Potěšit Boha - živá oběť

September 12th, 2010
00:0000:00

Please God - grace, motivational gifts / Potěšit Boha - milost, motivační dary

September 5th, 2010
00:0000:00