Life Church Prague

Messages from Life Church

Even if not / I kdyby ne

June 29th, 2014
00:0000:00
1 Peter 5:6-10 (NKJV)
Daniel 3:14-18
2 Timothy 1:12
James 4:7

Relying on God’s grace II. / Spoléhání na Boží milost II.

June 22nd, 2014
00:0000:00

1. Peter 5:6-10; Job 2:9-10 / 1. Petrova 5:6-10; Job 2:9-10

Relying on God’s grace I / Spoléhání na Boží milost I

June 15th, 2014
00:0000:00

Fill me up, fill my cup / Naplň mě, naplň můj pohár

June 8th, 2014
00:0000:00

Acts 1:1-8; Acts 2:1-4; Ephesians 5:18 - Skutky 1:1-8; Skutky 2:1-4; Efezským 5:18

God is My Treasure / Bůh je můj poklad

June 1st, 2014
00:0000:00

Matthew 6:19-34; James 1:5-8; 1. Timothy 6:9-10; 1. Thimothy 6:17-18; Malachi 3:6-12; Hebrews 13:5 / Matouš 6:19-34; Jakub 1:5-8; 1. Timoteova 6:9-10; 1. Timoteova 6:17-18; Malachiáš 3:6-12; Židům 13:5