00:0000:00

2 Timothy 3:5; 1 Corinthians 15:33; Galantians 2:20; 2 Timothy 3:6-14 / 2 Timotheova 3:5; 1 Korinským 15:33; Galatským 2:20; 2 Timotheova 3:6-14

00:0000:00

Romans 15:1-3,7; Luke 11:13; Hebrews 11:1; Romans 10:9-10; Luke 8:22-25; 1. Thessalonians 5:14-22 / Římanům 15:1-3,7; Lukáš 11:13; Židům 11:1; Římanům 10:9-10; Lukáš 8:22-25; 1. Tesalonským 5:14-22

July 13, 2014

God speaks - Bůh mluví

00:0000:00

Luk.2:46, 1 Sam 3:10, John.10:27-28, Jer.23:16, Ps.133:1

00:0000:00

John 8:31-32, 2 King 23:1-5, Mrk.7:6-13, John 18:37-38, 1 Kor.15:50-55, Rom.14:11-12, Heb.13:7-8, 3 John 1:4