00:0000:00

Lukáš 19:11-27; Deuteronomium 4:5-7; Žalmy 34:19; Žalmy 145:18; Filipským 4:5; Efezským 5:22; Efezským 5:25; Římanům 2:4-5 / Luke 19:11-27; Deuteronomy 4:5-7; Psalm 34:19; Psalm 145:18; Philippians 4:5; Ephesians 5:22; Ephesians 5:25; Romans 2:4-5

Watch Now:

Romans 1:18-32; 2. Timothy 2:11-19; Ephesians 3:9; Colossians 1:16; 1. Corinthians 6:19-20; 2. Timothy 3:10-17

Římanům 1,18-32; 2. Timoteovi 2,11-19; Efeským 3,9; Koloským 1,16; 1. Korintským 6,19-20; 2. Timoteovi 3,10-17
00:0000:00

Romans 1:18-32; 2. Timothy 2:11-19; Ephesians 3:9; Colossians 1:16; 1. Corinthians 6:19-20; 2. Timothy 3:10-17 / Římanům 1:18-32; 2. Timoteovi 2:11-19; Efezským 3:9; Koloským 1:16; 1. Korintským 6:19-20; 2. Timoteovi 3:10-17

Watch Now:
Luke 9:22-26; Philippians 3:7-14 / Lukáš 9,22-26; Filipským 3,7-14
00:0000:00

Luke 9:22-26; Philippians 3:7-14 / Lukáš 9:22-26; Filipským 3:7-14

00:0000:00

Mark 6:34-44; Ephesians 4:14-16; Acts 4:32-35 / Marek 6:34-44; Efezským 4:14-16; Skutky 4:32-35

Watch Now:

Mark 6:34-44; Ephesians 4:14-16; Acts 4:32-35 / Marek 6,34-44; Efeským 4,14-16; Skutky 4,32-35

Watch Now:

Luke 24:13-35; I John 5:14 / Lukáš 24:13-35; I Jan 5:14

00:0000:00

Luke 24:13-35; I John 5:14 / Lukáš 24:13-35; I Jan 5:14

Watch Now:

Jonathan Augustine

Philippians 2:1-15 / Filipským 2,1-15
*We apologize for the stuttering playback, new, smaller video file has been uploaded, playback will be better now.
Omlouváme se za trhané přehrávání, nahrán nový, menší video soubor, přehrávání by teď mělo být hladké.
00:0000:00

Philippians 2:1-15 / Filipským 2:1-15