Life Church Prague

Messages from Life Church

Pán je blízko - co s tím / The Lord is near - what to do with it

November 30th, 2014
00:0000:00

Lukáš 19:11-27; Deuteronomium 4:5-7; Žalmy 34:19; Žalmy 145:18; Filipským 4:5; Efezským 5:22; Efezským 5:25; Římanům 2:4-5 / Luke 19:11-27; Deuteronomy 4:5-7; Psalm 34:19; Psalm 145:18; Philippians 4:5; Ephesians 5:22; Ephesians 5:25; Romans 2:4-5

Pán je blízko - co s tím / The Lord is near - what to do with it

November 30th, 2014
Watch Now:

Do what you want to do / Dělejte si co chcete

November 23rd, 2014
Watch Now:

Romans 1:18-32; 2. Timothy 2:11-19; Ephesians 3:9; Colossians 1:16; 1. Corinthians 6:19-20; 2. Timothy 3:10-17

Římanům 1,18-32; 2. Timoteovi 2,11-19; Efeským 3,9; Koloským 1,16; 1. Korintským 6,19-20; 2. Timoteovi 3,10-17

Do what you want to do / Dělejte si co chcete

November 23rd, 2014
00:0000:00

Romans 1:18-32; 2. Timothy 2:11-19; Ephesians 3:9; Colossians 1:16; 1. Corinthians 6:19-20; 2. Timothy 3:10-17 / Římanům 1:18-32; 2. Timoteovi 2:11-19; Efezským 3:9; Koloským 1:16; 1. Korintským 6:19-20; 2. Timoteovi 3:10-17

An all inclusive trip to heaven / All inclusive výlet do nebe

November 16th, 2014
Watch Now:
Luke 9:22-26; Philippians 3:7-14 / Lukáš 9,22-26; Filipským 3,7-14

An all inclusive trip to heaven / All inclusive výlet do nebe

November 16th, 2014
00:0000:00

Luke 9:22-26; Philippians 3:7-14 / Lukáš 9:22-26; Filipským 3:7-14

What we Can do together / Co dokážeme společně

November 15th, 2014
00:0000:00

Mark 6:34-44; Ephesians 4:14-16; Acts 4:32-35 / Marek 6:34-44; Efezským 4:14-16; Skutky 4:32-35

What we Can do together / Co dokážeme společně

November 15th, 2014
Watch Now:

Mark 6:34-44; Ephesians 4:14-16; Acts 4:32-35 / Marek 6,34-44; Efeským 4,14-16; Skutky 4,32-35

Stuck at the point of disappointment / Zabředlí v bodě zklamání

November 10th, 2014
Watch Now:

Luke 24:13-35; I John 5:14 / Lukáš 24:13-35; I Jan 5:14

Stuck at the point of disappointment / Zabředlí v bodě zklamání

November 9th, 2014
00:0000:00

Luke 24:13-35; I John 5:14 / Lukáš 24:13-35; I Jan 5:14

Unity - the Big Ask / Velká prosba - jednota *

November 3rd, 2014
Watch Now:

Jonathan Augustine

Philippians 2:1-15 / Filipským 2,1-15
*We apologize for the stuttering playback, new, smaller video file has been uploaded, playback will be better now.
Omlouváme se za trhané přehrávání, nahrán nový, menší video soubor, přehrávání by teď mělo být hladké.

Unity - The Big Ask / Veliká prosba - Jednota

November 2nd, 2014
00:0000:00

Philippians 2:1-15 / Filipským 2:1-15