Life Church Prague

Messages from Life Church

A Journey of Questions - Jesus is the question to all your answers part II. / Cesta otázek - Ježíš je tou otázkou na všechny tvé odpovědi část II.

March 29th, 2015
Watch Now:
Job 38:1-4; Luke 8:22-25; 1 John 5:4 / Jób 38:1-4; Lukáš 8:22-25; 1 Jan 5:4

A Journey of Questions - Jesus is the question to all your answers part II. / Cesta otázek - Ježíš je tou otázkou na všechny tvé odpovědi část II.

March 29th, 2015
00:0000:00

Job 38:1-4; Luke 8:22-25; 1 John 5:4 / Jób 38:1-4; Lukáš 8:22-25; 1 Jan 5:4

A Journey of Questions - Jesus is the question to all your answers part I. / Cesta otázek - Ježíš je tou otázkou na všechny tvé odpovědi část I.

March 22nd, 2015
Watch Now:
Hebrews 11:1-3; I John 5:4; John 18:4-8/ Židům 11:1-3; I Jan 5:4; Jan 18:4-8;

A Journey of Questions - Jesus is the question to all your answers part I. / Cesta otázek - Ježíš je tou otázkou na všechny tvé odpovědi část I.

March 22nd, 2015
00:0000:00

Hebrews 11:1-3; I John 5:4; John 18:4-8/ Židům 11:1-3; I Jan 5:4; Jan 18:4-8;

My Life, is in the Lord / Můj život je v Pánu

March 15th, 2015
Watch Now:

Philippians 2:5-11; Luke 18:9-14; James 4:6-17; 1. Peter 5:6-9

Filipským 2,5-11; Lukáš 18,9-14; Jakub 4,6-17; 1. Petrova 5,6-9

My Life, is in the Lord / Můj život je v Pánu

March 15th, 2015
00:0000:00

Philippians 2:5-11; Luke 18:9-14; James 4:6-17; 1. Peter 5:6-9 /  Filipským 2:5-11; Lukáš 18:9-14; Jakub 4:6-17; 1. Petrova 5:6-9

Now or Never / Teď nebo nikdy

March 8th, 2015
Watch Now:
Esther 4:14; 2 Corinthians 5:16-20; Proverbs 11:14
Ester 4,14; 2. Korintským 5,16-20; Přísloví 11,14

Now or Never / Teď nebo nikdy

March 8th, 2015
00:0000:00

Esther 4:14; 2 Corinthians 5:16-20; Proverbs 11:14 / Ester 4:14; 2 Korintským 5:16-20; Přísloví 11:14

Power on The Inside IV. / Vnitřní Síla IV.

March 1st, 2015
Watch Now:
Ephesians 3:14-21; Romans 13:8-10; 1. Corinthians 11:17-18; 1. Corinthians 1:10; 1. Corinthians 11:19-34 / Efezským 3:14-21; Římanům 13:8-10; 1. Korintským 11:17-18; 1. Korintským 1:10; 1. Korintským 11:19-34

Power on The Inside IV. / Vnitřní Síla IV.

March 1st, 2015
00:0000:00

Ephesians 3:14-21; Romans 13:8-10; 1. Corinthians 11:17-18; 1. Corinthians 1:10; 1. Corinthians 11:19-34 / Efezským 3:14-21; Římanům 13:8-10; 1. Korintským 11:17-18; 1. Korintským 1:10; 1. Korintským 11:19-34

Here is the link for the video we watched together, just cut and paste into your browser.
www.youtube.com/watch?v=lbOI0fASw3w