Life Church Prague

Messages from Life Church

Sunday Worship / Ned?le Chval

April 26th, 2015
Watch Now:

Sunday Worship / Neděle Chval

April 26th, 2015
00:0000:00

Luke 7:36-50; / Lukáš 7:36-50

Víc než Největší z Proroků / Greater than the Greatest of Prophets

April 19th, 2015
Watch Now:

Jan 10:23-42; 1. Korinským 2:6-10,14; Marek 7:6-8,13; Lukáš 7:28; Izajáš 7:14; Jan 1:32-34; Jan 14:22-23; Římanům 8:11; 1. Janova 4:4 / John 10:23-42; 1. Corinthians 2:6-10,14; Mark 7:6-8,13; Luke 7:28; Isaiahh 7:14; John 1:32-34; John 14:22-23; Romans 8:11; 1. John 4:4

Víc než Největší z Proroků / Greater than the Greatest of Prophets

April 19th, 2015
00:0000:00

Jan 10:23-42; 1. Korinským 2:6-10,14; Marek 7:6-8,13; Lukáš 7:28; Izajáš 7:14; Jan 1:32-34; Jan 14:22-23; Římanům 8:11; 1. Janova 4:4 / John 10:23-42; 1. Corinthians 2:6-10,14; Mark 7:6-8,13; Luke 7:28; Isaiahh 7:14; John 1:32-34; John 14:22-23; Romans 8:11; 1. John 4:4

A Journey of Questions - Jesus is the question to all your answers part IV. / Cesta otázek - Ježíš je tou otázkou na všechny tvé odpovědi část IV.

April 12th, 2015
Watch Now:

John 20:11-17; Revelation 2:2-5; Romans 10:6-9

Jan 20,11-17; Zjevení 2,2-5; Římanům 10,6-9

A Journey of Questions - Jesus is the question to all your answers part IV. / Cesta otázek - Ježíš je tou otázkou na všechny tvé odpovědi část IV.

April 12th, 2015
00:0000:00

John 20:11-17; Revelation 2:2-5; Romans 10:6-9 / Jan 20:11-17; Zjevení 2:2-5; Římanům 10:6-9


Here is the link to watch the Video we showed during the message.
https://www.youtube.com/watch?v=kEBLJKDB0aw

A Journey of Questions - Jesus is the question to all your answers part III. / Cesta otázek - Ježíš je tou otázkou na všechny tvé odpovědi část III.

April 5th, 2015
Watch Now:
Hebrews 2:14-15; Luke 4:5-7; 1. John 3:8; 1. John 4:18; Matthew 16:24-27 / Židům 2:14-15; Lukáš 4:5-7; 1. Janova 3:8; 1. Janův 4:18; Matouš 16:24-27

A Journey of Questions - Jesus is the question to all your answers part III. / Cesta otázek - Ježíš je tou otázkou na všechny tvé odpovědi část III.

April 5th, 2015
00:0000:00

Hebrews 2:14-15; Luke 4:5-7; 1. John 3:8; 1. John 4:18; Matthew 16:24-27 / Židům 2:14-15; Lukáš 4:5-7; 1. Janova 3:8; 1. Janův 4:18; Matouš 16:24-27