Watch Now:

1. Korintským 13,9-13; Židům 5,11-12; Galatským 4,1-2; Galatským 5,5; Koloským 1,22-23; Koloským 1,26-27; 1. Korintským 2,7-8; Římanům 5,1-5; 2. Korintským 3,18 / 1 Corinthians 13:9-13; Hebrews 5:11-12; Galatians 4:1-2; Galatians 5:5; Colossians 1:22-23; Colossians 1:26-27; 1 Corinthians 2:7-8; Romans 5:1-5; 2 Corinthians 3:18

00:0000:00

1 Korintským 13:9:13; Židum 5:11-12; Galatským 4:1-2; Galatským 5:5; Koloským 1:22-23; Koloským 1:26:27; 1 Korintským 2:7-8; Rímanum 5:1-5; 2 Korintským 3:18 / 1 Corinthians 13:9:13; Hebrews 5:11-12; Galatians 4:1-2; Galatians 5:5; Colossians 1:22-23; Colossians 1:26-27; 1 Corinthians 2:7-8; Romans 5:1-5; 2 Corinthians 3:18

Watch Now:
Matthew 10:32-42; Romans 10:9; Titus 1:15-16; 2. Corinthians 5:17-20; John 5:16-23; 1. Corinthians 4:2-4; Acts 18:28; Romans 3:3; John 4:42 / Matouš 10:32-42; Římanům 10:9; Titovi 1:15-16; 2. Korintským 5:17-20; Jan 5:16-23; 1. Korintským 4:2-4; Skutky 18:28; Římanům 3:3; Jan 4:42
 
00:0000:00

Matthew 10:32-41; Romans 10:9; Titus 1:15-16; 2. Corinthians 5:17-20; John 5:16-23; 1. Corinthians 4:2-4; Acts 18:28; Romans 3:3; John 4:42 / Matouš 10:32-41; Římanům 10:9; Titovi 1:15-16; 2. Korínským 5:17-20; Jan 5:16-23; 1. Korinským 4:2-4; Skutky 18:28; Římanům 3:3; Jan 4:42

Watch Now:

Mathew 10:32-42; Proverbs 19:21; Proverbs 22:6; I Corinthians 7:20:24 / Matouš 10,32-42; Přísloví 19,21; Přísloví 22,6; 1. Korintským 7,20-24

00:0000:00

Mathew 10:32-42; Proverbs 19:21; Proverbs 22:6; I Corrinthians 7:20:24 / Matouš 10:32-42; Přísloví 19:21; Přísloví 22:6; I Korintským 7:20-24

Watch Now:

1 Corinthians 9:24-27; 2 Timothy 4: 7-8; Psalm 1:1-3 / 1. Korintským 9:24-27; 2. Timoteovi 4:7-8; Žalm 1:1-3

00:0000:00

1 Corinthians 9:24-27; 2 Timothy 4: 7-8; Psalm 1:1-3 / 1. Korintským 9:24-27; 2. Timoteovi 4:7-8; Žalm 1:1-3