Life Church Prague

Messages from Life Church

Prayer that pleases God / Modlitba která se Bohu líbí

July 26th, 2015
Watch Now:
Luke 11:1; John 1:12; John 14:10-14; John 15:5-17; I John 5:13-15; John 10:1-10; James 4:2-3; Luke 11:1-4 / Lukáš 11:1; Jan 1:12; Jan 14:10-14; Jan 15:5-17; 1. Jan 5:13-15; Jan 10:1-10; Jakub 4:2-3; Lukáš 11:1-4
 

Prayer that pleases God / Modlitba která se Bohu líbí

July 26th, 2015
00:0000:00
Luke 11:1; John 1:12; John 14:10-14; John 15:5-17; I John 5:13-15; John 10:1-10; James 4:2-3; Luke 11:1-4 / Lukáš 11:1; Jan 1:12; Jan 14:10-14; Jan 15:5-17; I Jan 5:13-15; Jan 10:1-10; Jakub 4:2-3; Lukáš 11:1-4

With God, I can do this / S Bohem to zvládnu

July 19th, 2015
Watch Now:
Matthew 4:1-4; Deuteronomy 8:2; James 1:13-17; 1 Peter 1:3-9; Deuteronomy 8:1-20 / Matouš 4:1-4; Deuteronomium 8:2; Jakub 1:13-17; 1 Petrova 1:3-9; Deuteronomium 8:1-20
 

With God, I can do this / S Bohem to zvládnu

July 19th, 2015
00:0000:00

Matthew 4:1-4; Deuteronomy 8:2; James 1:13-17; 1 Peter 1:3-9; Deuteronomy 8:1-20 / Matouš 4:1-4; Deuteronomium 8:2; Jakub 1:13-17; 1 Petrova 1:3-9; Deuteronomium 8:1-20

Hunger and Passion for His presence / Hlad a zápal pro jeho přítomnost

July 12th, 2015
Watch Now:
Galatians 4:6; Matthew 4:4; Matthew 5:6; John 17:20-23; John 6:25-35; John 6:47-52; John 6:66-68; Psalm 27:4,8; Psalm 42:2-3; Psalm 63:1-9; Psalm 73:25 / Galatským 4:6; Matouš 4:4; Matouš 5:6; Jan 17:20-23; Jan 6:25-35; Jan 6:47-52; Jan 6:66-68; Žalm 27:4,8; Žalm 42:2-3; Žalm 63:1-9; Žalm 73:25
 

Hunger and Passion for His presence / Hlad a zápal pro jeho přítomnost

July 12th, 2015
00:0000:00
Galatians 4:6; Matthew 4:4; Matthew 5:6; John 17:20-23; John 6:25-35; John 6:47-52; John 6:66-68; Psalm 27:4,8; Psalm 42:2-3; Psalm 63:1-9; Psalm 73:25 / Galatským 4:6; Matouš 4:4; Matouš 5:6; Jan 17:20-23; Jan 6:25-35; Jan 6:47-52; Jan 6:66-68; Žalm 27:4,8; Žalm 42:2-3; Žalm 63:1-9; Žalm 73:25

Living a 100% Life For God IV / Žít stoprocentně pro Boha IV

July 5th, 2015
Watch Now:

Matthew 10:40-42; Matthew 25:34-40; Proverbs 19:21; Titus 2:11-12; John 3:16; 1. John 2:15-16; Luke 6:46; Matthew 7:21-23 / Matouš 10:40-42; Matouš 25:34-40; Přísloví 19:21; Titovi 2:11-12; Jan 3:16; 1. Janova 2:15-16; Lukáš 6:46; Matouš 7:21-23

Living a 100% Life For God IV / Žít stoprocentně pro Boha IV

July 5th, 2015
00:0000:00

Matthew 10:40-42; Matthew 25:34-40; Proverbs 19:21; Titus 2:11-12; John 3:16; 1. John 2:15-16; Luke 6:46; Matthew 7:21-23 / Matouš 10:40-42; Matouš 25:34-40; Přísloví 19:21; Titovi 2:11-12; Jan 3:16; 1. Janova 2:15-16; Lukáš 6:46; Matouš 7:21-23