Life Church Prague

Messages from Life Church

All I need is You Lord II. / Jediné co potřebuji jsi Ty, Pane II.

August 30th, 2015
Watch Now:
Ephesians 1:15-23; Ephesians 1:3; Romans 8:14-16; Galatians 4:6-7; Matthew 11:25-27 / Efezským 1:15-23; Efezským 1:3; Římanům 8:14-16; Galatským 4:6-7; Matouš 11:25-27
 

All I need is You Lord II. / Jediné co potřebuji jsi Ty, Pane II.

August 30th, 2015
00:0000:00

Ephesians 1:15-23; Ephesians 1:3; Romans 8:14-16; Galatians 4:6-7; Matthew 11:25-27 / Efezským 1:15-23; Efezským 1:3; Římanům 8:14-16; Galatským 4:6-7; Matouš 11:25-27

All I need is You Lord I. / Jediné co potřebuji jsi Ty, Pane I.

August 23rd, 2015
00:0000:00

Ephesians 1:1-14; John 15:4-6; Luke 14:26; Romans 8:29-30 / Efezským 1:1-14; Jan 15:4-6; Lukáš 14:26; Římanům 8:29-30

Dotazování se Hospodina / Questioning the Lord

August 16th, 2015
00:0000:00

Koloským 1:9-10; 1. Samuelova 23:1-2; Jeremjáš 33:2-3; Jeremjáš 10:21; Skutky 11:28-30; Skutky 5:3-4; Skutky 27:21-25; 1. Korintským 12:7 / Colossians 1:9-10; 1. Samuel 23:1-2; Jeremiah 33:2-3; Jeremiah 10:21; Acts 11:28-30; Acts 5:3-4; Acts 27:21-25; 1. Corinthians 12:7

Wer ist da?

August 9th, 2015
00:0000:00

Efezským 2:1-10, Jan 3:16, Kazatel 7:20, Římanům 5:8, 2 Korintským 5:17, Galatským 2:20 / Ephesians 2:1-10, John 3:16, Ecclesiastes 7:20, Romans 5:8, 2 Corinthians 5:17, Galatians 2:20

Prayer that pleases God II. / Modlitba která se Bohu líbí II.

August 2nd, 2015
Watch Now:
Luke 11:1-4; Luke 11:5-13; Matthew 7:11; Romans 8:1-16; Romans 8:26-27; 1. Corinthians 2:9-16; Hebrews 5:7-8 / Lukáš 11:1-4; Lukáš 11:5-13; Matouš 7:11; Římanům 8:1-16; Římanům 8:26-27; 1. Korintským 2:9-16; Židům 5:7-8
 

Prayer that pleases God II. / Modlitba která se Bohu líbí II.

August 2nd, 2015
00:0000:00

Luke 11:1-4; Luke 11:5-13; Matthew 7:11; Romans 8:1-16; Romans 8:26-27; 1. Corinthians 2:9-16; Hebrews 5:7-8 / Lukáš 11:1-4; Lukáš 11:5-13; Matouš 7:11; Římanům 8:1-16; Římanům 8:26-27; 1. Korintským 2:9-16; Židům 5:7-8