Life Church Prague

Messages from Life Church

All I need is You Lord VIII. / Jediné co potřebuji jsi Ty, Pane VIII.

October 25th, 2015
Watch Now:
Ephesians 5:21 - 6:9; 1 Peter 2:18 - 3:7; / Efezským 5:21 - 6:9; 1 Petrova 2:18 - 3:7
 

All I need is You Lord VIII. / Jediné co potřebuji jsi Ty, Pane VIII.

October 25th, 2015
00:0000:00

Ephesians 5:21 - 6:9; 1 Peter 2:18 - 3:7; / Efezským 5:21 - 6:9; 1 Petrova 2:18 - 3:7

Máme od Něho vše co potřebujeme. / From Him, We have everything We need

October 18th, 2015
Watch Now:
Skutky 1:4-5,8; 2 Petrova 1:3; 1 Korintským 1:5-7; Jan 8:31; Matouš 28:16-20; 2 Timoteus 1:6-7; Jan 11:33,35,38; Židům 10:24-25 Acts 1:4-5,8; 2 Peter 1:3; 1 Corinthians 1:5-7; John 8:31; Mathew 28:16-20;
2 Timothy 1:6-7; John 11:33,35,38; Hebrews 10:24-25

Máme od Něho vše co potřebujeme. / From Him, We have everything We need

October 18th, 2015
00:0000:00

Skutky 1:4-5,8; 2 Petrova 1:3; 1 Korintským 1:5-7; Jan 8:31; Matouš 28:16-20; 2 Timoteus 1:6-7; Jan 11:33,35,38; Židům 10:24-25 Acts 1:4-5,8; 2 Peter 1:3; 1 Corinthians 1:5-7; John 8:31; Mathew 28:16-20;
2 Timothy 1:6-7; John 11:33,35,38; Hebrews 10:24-25

All I need is You Lord VII. / Jediné co potřebuji jsi Ty, Pane VII.

October 11th, 2015
Watch Now:
Ephesians 4:17-32; Ephesians 5:1-18; / Efezským 4:17-32, Efezským 5:1-18
 

All I need is You Lord VII. / Jediné co potřebuji jsi Ty, Pane VII.

October 11th, 2015
00:0000:00

Ephesians 4:17-32; Ephesians 5:1-18; / Efezským 4:17-32, Efezským 5:1-18

Podíl na Tvém díle. / A Part of Your Work.

October 4th, 2015
Watch Now:

Žalm 84,11 / Psalm 84:10

Podíl na Tvém díle. / A Part of Your Work.

October 4th, 2015
00:0000:00

Žalmy 84:11 / Psalm 84:10