Life Church Prague

Messages from Life Church

Bez aktivní naděje citronádu neuděláš / Without active hope there is no lemonade

December 27th, 2015
Watch Now:

Římanům 5:5; Jób 17:15; 1. Timoteovi 4:10; Židům 10:23; Římanům 8:24-25; Židům 6:19; Přísloví 23:7; Židům 6:11; Římanům 5:1-5 / Romans 5:5; Job 17:15; 1. Timothy 4:10; Hebrews 10:23; Romans 8:24-25; Hebrews 6:19; Proverbs 23:7; Hebrews 6:11; Romans 5:1-5

Bez aktivní naděje citronádu neuděláš / Without active hope there is no lemonade

December 27th, 2015
00:0000:00

Římanům 5:5; Jób 17:15; 1. Timoteovi 4:10; Židům 10:23; Římanům 8:24-25; Židům 6:19; Přísloví 23:7; Židům 6:11; Římanům 5:1-5 / Romans 5:5; Job 17:15; 1. Timothy 4:10; Hebrews 10:23; Romans 8:24-25; Hebrews 6:19; Proverbs 23:7; Hebrews 6:11; Romans 5:1-5

Joy In Us and Through Us / Radost v nás a skrze nás

December 13th, 2015
Watch Now:
Luke 2:6-18 / Lukáš 2,6-18

Joy In Us and Through Us / Radost v nás a skrze nás

December 13th, 2015
00:0000:00

Luke 2:6-18 / Lukáš 2:6-18

Žít v očekávání / Life in expectation

December 6th, 2015
Watch Now:

1. Petrův 4:7-11; 2. Petrův 3:1-4,9; Jan 21:15-17; 1. Korintským 13:1-7 / 1. Peter 4:7-11; 2. Peter 3:1-4,9; John 21:15-17; 1. Corinthians 13:1-7

Žít v očekávání / Life in expectation

December 6th, 2015
00:0000:00

1. Petrův 4:7-11; 2. Petrův 3:1-4,9; Jan 21:15-17; 1. Korintským 13:1-7 / 1. Peter 4:7-11; 2. Peter 3:1-4,9; John 21:15-17; 1. Corinthians 13:1-7