Life Church Prague

Messages from Life Church

The Body of Christ / Tělo Kristovo

January 31st, 2016
Watch Now:
1. Corinthians 10:16; 1. Corinthians 11:23-34; Matthew 26:26-28 / 1. Korintským 10:16; 1. Korintským 11:23-34; Matouš 26:26-28

The Body of Christ / Tělo Kristovo

January 31st, 2016
00:0000:00

1. Corinthians 10:16; 1. Corinthians 11:23-34; Matthew 26:26-28 / 1. Korintským 10:16; 1. Korintským 11:23-34; Matouš 26:26-28

Over-fed and Under-nourished / Přejedený a podvyživený

January 24th, 2016
Watch Now:
Isaiah 40:27-31; Romans 8:31; 2 Corinthians 12:7-10; Psalm 84:1-7 / Izajáš 40:27-31; Římanům 8:31; 2. Korintským 12:7-10; Žalmy 84:1-7
 

Over-fed and Under-nourished / Přejedený a podvyživený

January 24th, 2016
00:0000:00

Isaiah 40:27-31; Romans 8:31; 2. Corinthians 12:7-10; Psalm 84:1-7 / Izajáš 40:27-31; Římanům 8:31; 2. Korintským 12:7-10; Žalmy 84:1-7

Welcome to His Church / Vítejte v Jeho Církvi

January 17th, 2016
Watch Now:
1. Corinthians 13:1-13; 1. Corinthians 2:9-10; Romans 5:5; John 13:34-35; Hebrews 13:5; James 1:22-25 / 1. Korintským 13:1-13; 1. Korintským 2:9-10; Římanům 5:5; Jan 13:34-35; Židům 13:5; Jakubův 1:22-25

Welcome to His Church / Vítejte v Jeho Církvi

January 17th, 2016
00:0000:00

1. Corinthians 13:1-13; 1. Corinthians 2:9-10; Romans 5:5; John 13:34-35; Hebrews 13:5; James 1:22-25 / 1. Korintským 13:1-13; 1. Korintským 2:9-10; Římanům 5:5; Jan 13:34-35; Židům 13:5; Jakubův 1:22-25

Pomazání věřícího / Anointing of the Believer

January 10th, 2016
Watch Now:
1. Samuelova 9:15-17; 1. Samuelova 10:1; 1. Samuelova 10:9-11; 2. Tesalonickým 2:13-17; Skutky 1:8; Skutky 2:1-4; Lukáš 4:18; Filipským 2:13; Matouš 8:1-3; Skutky 19:11-12; 1. Janův 2:27 / 1. Samuel 9:15-17; 1. Samuel 10:1; 1. Samuel 10:9-11; 2. Thessalonians 2:13-17; Acts 1:8; Acts 2:1-4; Luke 4:18; Philippians 2:13; Matthew 8:1-3; Acts 19:11-12; 1. John 2:27

Pomazání věřícího / Anointing of the Believer

January 10th, 2016
00:0000:00

1. Samuelova 9:15-17; 1. Samuelova 10:1; 1. Samuelova 10:9-11; 2. Tesalonickým 2:13-17; Skutky 1:8; Skutky 2:1-4; Lukáš 4:18; Filipským 2:13; Matouš 8:1-3; Skutky 19:11-12; 1. Janův 2:27 / 1. Samuel 9:15-17; 1. Samuel 10:1; 1. Samuel 10:9-11; 2. Thessalonians 2:13-17; Acts 1:8; Acts 2:1-4; Luke 4:18; Philippians 2:13; Matthew 8:1-3; Acts 19:11-12; 1. John 2:27

Starting 2016 in faith / Záhájit rok 2016 ve víře

January 3rd, 2016
Watch Now:
Matthew 13:54-58; Matthew 15:4-20 / Matouš 13:54-58; Matouš 15:4-20
 

Starting 2016 in faith / Záhájit rok 2016 ve víře

January 3rd, 2016
00:0000:00

Matthew 13:54-58; Matthew 15:4-20 / Matouš 13:54-58; Matouš 15:4-20