Life Church Prague

Messages from Life Church

The Body of Christ XVI. / Tělo Kristovo XVI.

May 29th, 2016
00:0000:00

1. Corinthians 14:14-15; Ephesian 6:18; 1. Thessalonians 5:12-28 / 1. Korinským 14:14-15; Efezským 6:18; 1. Tesalonickým 5:12-28

The Body of Christ XVI. / Tělo Kristovo XVI.

May 29th, 2016
Watch Now:
1. Corinthians 14:14-15; Ephesian 6:18; 1. Thessalonians 5:12-28 / 1. Korinským 14:14-15; Efezským 6:18; 1. Tesalonickým 5:12-28
 

Upside Down 27.05.2016 CZ

May 27th, 2016
00:0000:00

The Body of Christ XV. / Tělo Kristovo XV.

May 22nd, 2016
Watch Now:
1. Corinthians 12:8-11; 1. Corinthians 14:1-6,14; 1. Corinthians 2:9-16 / 1. Korinským 12:8-11; 1. Korinským 14:1-6,14; 1. Korinským 2:9-16
 

The Body of Christ XV. / Tělo Kristovo XV.

May 22nd, 2016
00:0000:00

1. Corinthians 12:8-11; 1. Corinthians 14:1-6,14; 1. Corinthians 2:9-16 / 1. Korinským 12:8-11; 1. Korinským 14:1-6,14; 1. Korinským 2:9-16

The Body of Christ XIV. / Tělo Kristovo XIV.

May 15th, 2016
00:0000:00
1. Corinthians 12:8-11; 1. Corinthians 2:9-16; Matthew 24:11-12; 1. Thessalonians 5:19-21; 1. John 4:1; 1. Timothy 4:1-2; John 8:42-47; John 8:31-32; Acts 16:16-18; Matthew 16:21-23; 2. Corinthians 11:5-15; Luke 13:10-13 / 1. Korinským 12:8-11; 1. Korinským 2:9-16; Matouš 24:11-12; 1. Tesalonickým 5:19-21; 1. Jan 4:1; 1. Timoteovi 4:1-2; Jan 8:42-47; Jan 8:31-32; Skutky 16:16-18; Matouš 16:21-23; 2. Korinským 11:5-15; Lukáš 13:10-13

Upside Down 13.05.2016 CZ

May 13th, 2016
00:0000:00

The love all of you have for one another is increasing. / Láska, kterou všichni máte jeden k druhému, roste

May 8th, 2016
00:0000:00
2. Thessalonians 1:3; Ephesians 4:16; 1. Corinthians 13:1-3; Matthew 24:12; John 13:34-35; Romans 12:10; 1. Corinthians 13:4-8 / 2. Tesalonickým 1:3; Efezským 4:16; 1. Korinským 13:1-3; Matouš 24:12; Jan 13:34-35; Římanům 12:10; 1. Korinským 13:4-8

Upside Down 06.05.2016 CZ

May 6th, 2016
00:0000:00

The Body of Christ XIII. / Tělo Kristovo XIII.

May 1st, 2016
Watch Now:

1. Corinthians 12:8-11; Acts 2:17-18; 1. Corinthians 14:3-5; Acts 13:1-3; 1. Corinthians 14:22,24-25; Acts 19:16; 1. Thessalonians 5:19-21 / 1. Korinským 12:8-11; Skutky 2:17-18; 1. Korinským 14:3-5; Skutky 13:1-3; 1. Korinským 14:22,24-25; Skutky 19:16; 1. Tesalonickým 5:19-21

The Body of Christ XIII. / Tělo Kristovo XIII.

May 1st, 2016
00:0000:00
1. Corinthians 12:8-11; Acts 2:17-18; 1. Corinthians 14:3-5; Acts 13:1-3; 1. Corinthians 14:22,24-25; Acts 19:16; 1. Thessalonians 5:19-21 / 1. Korinským 12:8-11; Skutky 2:17-18; 1. Korinským 14:3-5; Skutky 13:1-3; 1. Korinským 14:22,24-25; Skutky 19:16; 1. Tesalonickým 5:19-21
Attention next Sunday 08. 05. 2016 there is no service in Čakovice, but We have it in Slavíkov / Upozornění příští neděli 08. 05. 2016 není Bohoslužba v Čakovicích, ale ve Slavíkově