Life Church Prague

Messages from Life Church

Spending the Summer in Turkey VI. / Léto v Turecku VI.

July 31st, 2016
00:0000:00
Galatians 2:16; Galatians 3:26; 2. Timothy 1:9; Ephesians 1:4; Romans 8:38-39; Ephesinans 1:7; 2. Corinthians 5:17; 2. Corinthians 1:20; Philippians 4:19; Romans 6:23; 1. Corinthians 1:30; Ephesians 3:17 /
Galatským 2:16; Galatským 3:26; 2. Timoteovi 1:9; Efezským 1:4; Římanům 8:38-39; Efezským 1:7; 2. Korintským 5:17; 2. Korintským 1:20; Filipským 4:19; Římanům 6:23; 1. Korintským 1:30; Efezským 3:17

Upside Down 28.07.2016 CZ

July 28th, 2016
00:0000:00

Spending the Summer in Turkey V. / Léto v Turecku V.

July 24th, 2016
00:0000:00

Galatians 3:1-5; Job 2:9-10 / Galatským 3:1-5; Jób 2:9-10

Chtění i činění / To Will and to Do

July 17th, 2016
00:0000:00
Filipským 2,12-13; Římanům 13,3; 2.Korinským 8,10-11; Deuteronomium 4,9; Exodus 20,2; Galatským 5,17;
Zjevení 22,17 / Philippians 2:12-13; Romans 13:3; 2.Corinthians 8:10-11; Deuteronomy 4:9; Exodus 20:2; 
Galatians 5:17; Relevation 22,17

Upside Down 15.07.2016 CZ

July 15th, 2016
00:0000:00

Spending the Summer in Turkey IV. / Léto v Turecku IV.

July 10th, 2016
00:0000:00

Galatians 2:11-21; Colossians 2:13-15 / Galatským 2:1-9; Koloským 2:13-15

Spending the Summer in Turkey III. / Léto v Turecku III.

July 3rd, 2016
00:0000:00

Galatians 2:1-9; Acts 15:1-2; Romans 6:16-18 / Galatským 2:1-9; Skutky 15:1-2; Římanům 6:16-18