Life Church Prague

Messages from Life Church

Upside Down 30.09.2016 CZ

September 30th, 2016
00:0000:00

In search of God’s glory IV. / Hledání Boží Slávy IV.

September 25th, 2016
Watch Now:
2. Corinthians 4:4; 2. Corinthians 5:15-17; Romans 12:2; John 3:20-24; Matthew 6:9-10; Luke 22:14-20; Luke 22:42 / 2. Korintským 4:4; 2. Korintským 5:15-17; Římanům 12:2; Jan 3:20-24; Matouš 6:9-10; Lukáš 22:14-20; Lukáš 22:42
 

In search of God’s glory IV. / Hledání Boží Slávy IV.

September 25th, 2016
00:0000:00

2. Corinthians 4:4; 2. Corinthians 5:15-17; Romans 12:2; John 3:20-24; Matthew 6:9-10; Luke 22:14-20; Luke 22:42 / 2. Korintským 4:4; 2. Korintským 5:15-17; Římanům 12:2; Jan 3:20-24; Matouš 6:9-10; Lukáš 22:14-20; Lukáš 22:42

In search of God’s glory III / Hledání Boží Slávy III

September 18th, 2016
00:0000:00

Romans 12:2; John 1:14; 2. Corinthians 4:4; 2. Corinthians 3:13-18; Ephesians 1:17-18 / Římanům 12:2; Jan 1:14; 2. Korintským 4:4; 2. Korintským 3:13-18; Efezským 1:17-18

Upside Down 16.09.2016 CZ

September 16th, 2016
00:0000:00

In search of God’s glory II (Glory to God) / Hledání Boží Slávy II (Sláva Bohu)

September 11th, 2016
00:0000:00

2. Korintským 3:18; Exodus 33:17-23; 1. Timoteovi 1:17; Jan 15:8; Matouš 5:13-18; 1. Petrův 2:12; Filipským 1:9-11; Koloským 3:16; 1. Korintským 10:31; Jan 17:4 / 2. Corinthians 3:18; Exodus 33:17-23; 1. Timothy 1:17; John 15:8; Matthew 5:13-18; 1. Peter 2:12; Philippians 1:9-11; Colossians 3:16; 1. Corinthians 10:31; John 17:4

Upside Down 09.09.2016 CZ

September 9th, 2016
00:0000:00

In search of God’s glory I / Hledání Boží Slávy I

September 8th, 2016
00:0000:00
Romans 12:1-2; Hebrews 1:1-3; John 1:14; 2 Corinthians  4:4-6; John 17:22-24; 2 Corinthians 3:2-18 /
Římanům 12: 1-2; idům 1: 1-3; Jan  1:14; 2 Korintským 4: 4-6; Jan 17: 22-24; 2 Korintským 3: 2-18

Upside Down 02.09.2016 CZ

September 2nd, 2016
00:0000:00