Life Church Prague

Messages from Life Church

God Speaks to His Church / Bůh mluví ke své Církvi

October 30th, 2016
00:0000:00

John 10:27; Romans 10:17; Mark 4:9-20; Matthew 13:9-17; Hebrews 3:7-19; John 16:12-13; John 15:15 / Jan 10:27; Římanům 10:17; Marek 4:9-20; Matouš 13:9-17; Židům 3:7-19; Jan 16:12-13; Jan 15:15

Zářící město na kopci / A Shining City on the Hill

October 23rd, 2016
00:0000:00

Matouš 5:13-16; Jan 3:18-20; Efezským 5:8; Matouš 23:13,28; Jan 2:13-17 / Matthew 5:13-16; John 3:18-20; Ephesians 5:8; Matthew 23:13,28; John 2:13-17

Upside Down 21.10.2016 CZ

October 21st, 2016
00:0000:00

In search of God’s glory VI. / Hledání Boží Slávy VI.

October 16th, 2016
Watch Now:
Romans 12:1-2; Genesis 4:1-16; Malachi 1:1-14; Psalm 51:16-17 / Římanům 12:1-2; Genesis 4:1-16; Malachiáš 1:1-14; Žalmy 51:16-17

In search of God’s glory VI. / Hledání Boží Slávy VI.

October 16th, 2016
00:0000:00

Romans 12:1-2; Genesis 4:1-16; Malachi 1:1-14; Psalm 51:16-17 / Římanům 12:1-2; Genesis 4:1-16; Malachiáš 1:1-14; Žalmy 51:16-17

Upside Down 14.10.2016 CZ

October 14th, 2016
00:0000:00

Přímluvná modlitba / Intercessory Prayer

October 9th, 2016
Watch Now:
1.Timoteovi 4:16; Efeským 6:18; Marek 11:22; Marek 11:24; Juda 20; Ezechiel 22:31; 1.Korintským 3:7-9; Římanům 8:26-27; Židům 5:7; Přísloví 16:1; Galatským 4:18-19  / 1 Timothy 4:16; Ephesian 6:18; Mark 11:22; Mark 11:24; Jude 1:20; Ezekiel 22:31; 1 Corinthians 3:7-9; Romans 8:26-27; Proverb 16:1; Galatians 4:18-19
 

Přímluvná modlitba / Intercessory Prayer

October 9th, 2016
00:0000:00

1.Timoteovi 4:16; Efeským 6:18; Marek 11:22; Marek 11:24; Juda 20; Ezechiel 22:31; 1.Korintským 3:7-9; Římanům 8:26-27; Židům 5:7; Přísloví 16:1; Galatským 4:18-19  / 1 Timothy 4:16; Ephesian 6:18; Mark 11:22; Mark 11:24; Jude 1:20; Ezekiel 22:31; 1 Corinthians 3:7-9; Romans 8:26-27; Proverb 16:1; Galatians 4:18-19

Upside Down 07.10.2016 CZ

October 7th, 2016
00:0000:00

In search of God’s glory V. / Hledání Boží Slávy V.

October 2nd, 2016
Watch Now:
Mark 7:6-8; Proverbs 4:23; John 5:41-44; 2.Corinthians 4:18; James 1:22-25; John 1:14; John 1:14 (Message Translation) / Marek 7:6-8; Příslový 4:23; Jan 5:41-44; 2.Koryntským 4:18; Jakub 1:22-25; Jan 1:14
 

In search of God’s glory V. / Hledání Boží Slávy V.

October 2nd, 2016
00:0000:00

Mark 7:6-8; Proverbs 4:23; John 5:41-44; 2.Corinthians 4:18; James 1:22-25; John 1:14; John 1:14 (Message Translation) / Marek 7:6-8; Příslový 4:23; Jan 5:41-44; 2.Koryntským 4:18; Jakub 1:22-25; Jan 1:14