Life Church Prague

Messages from Life Church

What kind of friend is Jesus / Jaký je Ježíš přítel?

April 30th, 2017
00:0000:00

John 15:13; Romans 8:31-39; Proverbs 17:17; Job 42:10 / Jan 15:13; Římanům 8:31-39; Přísloví 17:17; Jób 42:10

Přibližte se k Bohu, a přiblíží se k vám VI.

April 28th, 2017
00:0000:00

Testimonies / Svědectví

April 23rd, 2017
00:0000:00

Are we Body Conscious / Máme péči o Tělo?

April 23rd, 2017
00:0000:00

1. Corinthians 12:1-27; Matthew 12:46-50 / 1. Korintským 12:1-27; Matouš 12:46-50

Přibližte se k Bohu, a přiblíží se k vám V.

April 21st, 2017
00:0000:00

Easter service. / Velikonoční bohoslužba.

April 16th, 2017
00:0000:00

John 11:25; Deuteronomy 30:19; Romans 10:9-10; Luke 6:46-49 / Jan 11:25; Deuteronomy 30:19; Římanům 10:9-10; Lukáš 6:46-49

Finding True Life, Light and Love IV. / Najít pravý život, světlo a lásku IV.

April 9th, 2017
00:0000:00

1. John 1:1-7; Ephesians 2:10; John 15:5-14; 1 John 2:3; 1. Corinthians 10:1-12; Deuteronomy 6:5; Matthew 22:39 / 1. Janův 1:1-7; Efezským 2:10; 1. Jan 15:5-14; 1. Janův 2:3; 1. Korintským 10:1-12; Deuteronomium 6:5; Matouš 22:39

Přibližte se k Bohu, a přiblíží se k vám IV.

April 7th, 2017
00:0000:00

Finding True Life, Light and Love III. / Najít pravý život, světlo a lásku III.

April 2nd, 2017
00:0000:00

1. John 1:5-2:11; Luke 4:18-21 / 1. Janův 1:5-2:11; Lukáš 4:18-21