Life Church Prague

Messages from Life Church

I am - Fruitful / Jsem - Plodný

June 25th, 2017
00:0000:00

John 15:1-21, John 13:35 / Jan 15:1-21, Jan 13:35

I am - His friend: therefore His hands / Jsem - Jeho přítel: a tedy Jeho ruce

June 18th, 2017
00:0000:00

John 15:13-17; James 2:23; Genesis 18:17; Amos 3:7 / Jan 15:13-17; Jakub 2:23; Genesis 18:17; Amos 3:7

Friend of God III.

June 16th, 2017
00:0000:00

I am - Maturing into a follower of Christ / Jsem - dospívající následovník Krista

June 11th, 2017
00:0000:00

Philippians 3:12-14; 1. Corinthians 2:14-16; 1. Corinthians 3:1-7; Hebrews 5:7-14; 1. John 2:27; Hebrews 6:1-3 / Filipským 3:12-14; 1. Korintským 2:14-16; 1. Korintským 3:1-7; Židům 5:7-14; 1. Janův 2:27, Židům 6:1-3

Friend of God II.

June 9th, 2017
00:0000:00

I am - Spirit-filled / Jsem - naplněn Duchem

June 4th, 2017
00:0000:00

John 14:26; John 16:12-15; 1. Corinthians 2:9-16; Revelation 2:7 / Jan 14:26; Jan 16:12-15; 1. Korintským 2:9-16; Zjevení 2:7