Life Church Prague

Messages from Life Church

I am still here / Jsem stále zde

July 30th, 2017
00:0000:00

Hebrews 3:13; 1 Thessalonians 5:11; Romans 15:1-4; Acts 18:27; Acts 14:22; Hebrews 10:24-25; Proverbs 12:25/ Židům 3:13; 1 Tesalonickým 5:11; Římanům 15:1-4; Skutky 18:27; Skutky 18:22; Židům 10:24-25; Přísloví 12:25

I am the salt of the earth / Jsem solí země

July 23rd, 2017
00:0000:00

Matthew 5:1-16 / Matouš 5:1-16

I am - what I am by the grace of God / Jsem - Boží milostí jsem to, co jsem

July 16th, 2017
00:0000:00

1. Corinthians 15:1-11; Hebrews 12:14-17; John 6:28-29; 2. Corinthians 9:8; Ephesians 3:20; John 6:28-29 / 1. Korintským 15:1-11; Židům 12:14-17; Jan 6:28-29; 2. Korintským 9:8; Efezský, 3:20; Jan 6:28-29

Friend of God V.

July 14th, 2017
00:0000:00

I am - The Light of the World / Jsem - světlo světa

July 9th, 2017
00:0000:00

Matthew 5:14-16; John 1:1-4, John 3:16-21; John 8:12; John 9:1-5 / Matouš 5:14-16; Jan 1:1-4, Jan 3:16-21; Jan 8:12; Jan 9:1-5

Friend of God IV.

July 7th, 2017
00:0000:00