Life Church Prague

Messages from Life Church

Commitment II / Odevzdání II

August 13th, 2017
00:0000:00

Proverbs 19:21; Ephesians 1:3-14; Romans 8:28-30 / Přísloví 19:21; Efezským 1:3-14; Římanům 8:28-30

Commitment I / Odevzdání I

August 6th, 2017
00:0000:00

Isaiah 40:28-31; 1. Peter 5:18-11 / Izaiáš 40:28-31; 1. Petrův 5:18-11