00:0000:00

Psalm 40:1-3 / Žalm 40:2-4

October 27, 2017

Chozeni s Bohem VII.

Watch Now:
October 20, 2017

Chozeni s Bohem VI.

00:0000:00
00:0000:00

Luke 10:1-22 / Lukáš 10:1-22

October 13, 2017

Chozeni s Bohem V.

00:0000:00
00:0000:00

Matthew 28:16-20; John 14:10-14; John 20:29; 1. Peter 1:8-9; Acts 9:27; Matthew 7:22; Acts 2:38; Acts 3:6; Acts 3:16; 1. John 5:14-15 / Matouš 28:16-20; Jan 14:10-14; Jan 20:29; 1. Petrův 1:8-9; Skutky 9:27; Matouš 7:22; Skutky 2:38; Skutky 3:6; Skutky 3:16; 1. Janův 5:14-15

October 6, 2017

Chozeni s Bohem IV.

00:0000:00
00:0000:00

Matthew 8:5-13; 1. Peter 5:5-7; Luke 6:46 / Matouš 8:5-13; 1. Petrův 5:5-7; Lukáš 6:46