Life Church Prague

Messages from Life Church

Power of Worship / Síla chvály

October 29th, 2017
00:0000:00

Psalm 40:1-3 / Žalm 40:2-4

Chozeni s Bohem VII.

October 27th, 2017
Watch Now:

I am the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob / Já jsem Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův

October 22nd, 2017
00:0000:00

Matthew 22:32 / Matouš 22:32

Chozeni s Bohem VI.

October 20th, 2017
00:0000:00

Authority - Over the enemy / Autorita - Proti nepříteli

October 15th, 2017
00:0000:00

Luke 10:1-22 / Lukáš 10:1-22

Chozeni s Bohem V.

October 13th, 2017
00:0000:00

Authority - to do His will / Autorita - ke konání Jeho vůle

October 8th, 2017
00:0000:00

Matthew 28:16-20; John 14:10-14; John 20:29; 1. Peter 1:8-9; Acts 9:27; Matthew 7:22; Acts 2:38; Acts 3:6; Acts 3:16; 1. John 5:14-15 / Matouš 28:16-20; Jan 14:10-14; Jan 20:29; 1. Petrův 1:8-9; Skutky 9:27; Matouš 7:22; Skutky 2:38; Skutky 3:6; Skutky 3:16; 1. Janův 5:14-15

Chozeni s Bohem IV.

October 6th, 2017
00:0000:00

Faith in the authority of Jesus / Víra v Ježíšovu autoritu

October 1st, 2017
00:0000:00

Matthew 8:5-13; 1. Peter 5:5-7; Luke 6:46 / Matouš 8:5-13; 1. Petrův 5:5-7; Lukáš 6:46