Life Church Prague

Messages from Life Church

Living somewhere in the Middle / Žít někde uprostřed

November 26th, 2017
00:0000:00

Isaiah 40:27-30; Psalm 130:5; 2 Corinthians 4:16-18; 1 Peter 5:6-7 / Izaiáš 40:27-30; Žalm 130:5; 2 Korintským 4:16-18; 1 Petrova 5:6-7

Chozeni s Bohem X.

November 24th, 2017
00:0000:00

Authority – Denying where it comes from / Autorita - Když popíráme její původ

November 19th, 2017
00:0000:00

Matthew 13:54-58; Matthew 21:23-27 / Matouš 13:54-58; Matouš 21:23-27

Authority – to share the Gospel II. / Autorita - ke sdílení Evangelia II.

November 12th, 2017
00:0000:00

 2. Corinthians 4:1-18; Hebrew 13:5-6; James 1:2-4; 2. Corinthians 6:3-11 / 2. Korintským 4:1-18; Židům 13:5-6; Jakubův 1:2-4; 2. Korintským 6:3-11

Chozeni s Bohem IX.

November 10th, 2017
00:0000:00

Authority – to share the Gospel / Autorita - ke sdílení Evangelia

November 5th, 2017
00:0000:00

Matthew 28:18-20; 2. Corinthians 4:1-7; 1. Timothy 1:16; 2. Corinthians 2:15-17 / Matouš 28:18-20; 2. Korintským 4:1-7; 1. Timoteovi 1:16; 2. Korintským 2:15-17

Chozeni s Bohem VIII.

November 3rd, 2017
00:0000:00