John 5:1-8 / Jan 5:1-8

John 14:27; John 16:33; Romans 12:2; Psalm 73:1-5,13-14,21-26; Romans 8:38-39; John 18:4 / Jan 14:27; Jan 16:33; Římanům 12:2; Žalmy 73:1-5,13-14,21-26; Římanům 8:38-39; Jan 18:4

John 6:44; Acts 16:6-34 / Jan 6:44; Skutky 16:6-34

Philippians 4:1-7; Romans 8:28 / Filipským 4:1-7; Římanům 8:28

Acts 2:42-47; Acts 1:4-5 / Skutky 2:42-47; Skutky 1:4-5

Mark 4:35-41 / Marek 4:35-41

1. Corinthians 9:24-27 / 1. Korintským 9:24-27

Psalm 40:1-3 / Žalm 40:2-4

Matthew 5:1-16 / Matouš 5:1-16

Watch Now:
Jeremiah 29:11-13; John 4:7-42; 1. Corinthians 1:26-31 / Jeremiáš 29:11-13; Jan 4:7-42; 1. Korintským 1:26-31
 

Jeremiah 29:11-13; John 4:7-42; 1. Corinthians 1:26-31 / Jeremiáš 29:11-13; Jan 4:7-42; 1. Korintským 1:26-31

Watch Now:
Luke 2:6-18 / Lukáš 2,6-18

Luke 2:6-18 / Lukáš 2:6-18

Watch Now:
Matouš 14:28-32; Matouš 17:20; Marek 9:23-24; Matouš 17:19; Matouš 14:31; Marek 6:1-6; Jeremiáš 1:10; Skutky 17:11; Matouš 14:30-31; Matouš 17:20-21 / Matthew 14:28-32; Matthew 17:20; Mark 9:23-24; Matthew 17:19; Matthew 14:31; Mark 6:1-6; Jeremiah 1:10; Acts 17:11; Matthew 14:30-31; Matthew 17:20-21
 

Matouš 14:28-32; Matouš 17:20; Marek 9:23-24; Matouš 17:19; Matouš 14:31; Marek 6:1-6; Jeremiáš 1:10; Skutky 17:11; Matouš 14:30-31; Matouš 17:20-21 / Matthew 14:28-32; Matthew 17:20; Mark 9:23-24; Matthew 17:19; Matthew 14:31; Mark 6:1-6; Jeremiah 1:10; Acts 17:11; Matthew 14:30-31; Matthew 17:20-21

Watch Now:
Galatians 4:6; Matthew 4:4; Matthew 5:6; John 17:20-23; John 6:25-35; John 6:47-52; John 6:66-68; Psalm 27:4,8; Psalm 42:2-3; Psalm 63:1-9; Psalm 73:25 / Galatským 4:6; Matouš 4:4; Matouš 5:6; Jan 17:20-23; Jan 6:25-35; Jan 6:47-52; Jan 6:66-68; Žalm 27:4,8; Žalm 42:2-3; Žalm 63:1-9; Žalm 73:25
 
Galatians 4:6; Matthew 4:4; Matthew 5:6; John 17:20-23; John 6:25-35; John 6:47-52; John 6:66-68; Psalm 27:4,8; Psalm 42:2-3; Psalm 63:1-9; Psalm 73:25 / Galatským 4:6; Matouš 4:4; Matouš 5:6; Jan 17:20-23; Jan 6:25-35; Jan 6:47-52; Jan 6:66-68; Žalm 27:4,8; Žalm 42:2-3; Žalm 63:1-9; Žalm 73:25
Watch Now:

Jonathan Augustine

Philippians 2:1-15 / Filipským 2,1-15
*We apologize for the stuttering playback, new, smaller video file has been uploaded, playback will be better now.
Omlouváme se za trhané přehrávání, nahrán nový, menší video soubor, přehrávání by teď mělo být hladké.

Philippians 2:1-15 / Filipským 2:1-15

Ex.15:26; John 5:2-9; Luk 5:12-13; Matth.9:27-30; Act.3:12,16

Load more