Life Church Prague

Messages from Life Church

Power of Worship / Síla chvály

October 29th, 2017
00:0000:00

Psalm 40:1-3 / Žalm 40:2-4

I am the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob / Já jsem Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův

October 22nd, 2017
00:0000:00

Matthew 22:32 / Matouš 22:32

I am the salt of the earth / Jsem solí země

July 23rd, 2017
00:0000:00

Matthew 5:1-16 / Matouš 5:1-16

When We are Done and God is just Beginning / Když jsme na konci a Bůh teprve začíná

August 28th, 2016
Watch Now:
Jeremiah 29:11-13; John 4:7-42; 1. Corinthians 1:26-31 / Jeremiáš 29:11-13; Jan 4:7-42; 1. Korintským 1:26-31
 

When We are Done and God is just Beginning / Když jsme na konci a Bůh teprve začíná

August 28th, 2016
00:0000:00

Jeremiah 29:11-13; John 4:7-42; 1. Corinthians 1:26-31 / Jeremiáš 29:11-13; Jan 4:7-42; 1. Korintským 1:26-31

Joy In Us and Through Us / Radost v nás a skrze nás

December 13th, 2015
Watch Now:
Luke 2:6-18 / Lukáš 2,6-18

Joy In Us and Through Us / Radost v nás a skrze nás

December 13th, 2015
00:0000:00

Luke 2:6-18 / Lukáš 2:6-18

Víra vs. nevíra / Faith vs. unbelief

November 22nd, 2015
Watch Now:
Matouš 14:28-32; Matouš 17:20; Marek 9:23-24; Matouš 17:19; Matouš 14:31; Marek 6:1-6; Jeremiáš 1:10; Skutky 17:11; Matouš 14:30-31; Matouš 17:20-21 / Matthew 14:28-32; Matthew 17:20; Mark 9:23-24; Matthew 17:19; Matthew 14:31; Mark 6:1-6; Jeremiah 1:10; Acts 17:11; Matthew 14:30-31; Matthew 17:20-21
 

Víra vs. nevíra / Faith vs. unbelief

November 22nd, 2015
00:0000:00

Matouš 14:28-32; Matouš 17:20; Marek 9:23-24; Matouš 17:19; Matouš 14:31; Marek 6:1-6; Jeremiáš 1:10; Skutky 17:11; Matouš 14:30-31; Matouš 17:20-21 / Matthew 14:28-32; Matthew 17:20; Mark 9:23-24; Matthew 17:19; Matthew 14:31; Mark 6:1-6; Jeremiah 1:10; Acts 17:11; Matthew 14:30-31; Matthew 17:20-21

Hunger and Passion for His presence / Hlad a zápal pro jeho přítomnost

July 12th, 2015
Watch Now:
Galatians 4:6; Matthew 4:4; Matthew 5:6; John 17:20-23; John 6:25-35; John 6:47-52; John 6:66-68; Psalm 27:4,8; Psalm 42:2-3; Psalm 63:1-9; Psalm 73:25 / Galatským 4:6; Matouš 4:4; Matouš 5:6; Jan 17:20-23; Jan 6:25-35; Jan 6:47-52; Jan 6:66-68; Žalm 27:4,8; Žalm 42:2-3; Žalm 63:1-9; Žalm 73:25
 

Hunger and Passion for His presence / Hlad a zápal pro jeho přítomnost

July 12th, 2015
00:0000:00
Galatians 4:6; Matthew 4:4; Matthew 5:6; John 17:20-23; John 6:25-35; John 6:47-52; John 6:66-68; Psalm 27:4,8; Psalm 42:2-3; Psalm 63:1-9; Psalm 73:25 / Galatským 4:6; Matouš 4:4; Matouš 5:6; Jan 17:20-23; Jan 6:25-35; Jan 6:47-52; Jan 6:66-68; Žalm 27:4,8; Žalm 42:2-3; Žalm 63:1-9; Žalm 73:25

Unity - the Big Ask / Velká prosba - jednota *

November 3rd, 2014
Watch Now:

Jonathan Augustine

Philippians 2:1-15 / Filipským 2,1-15
*We apologize for the stuttering playback, new, smaller video file has been uploaded, playback will be better now.
Omlouváme se za trhané přehrávání, nahrán nový, menší video soubor, přehrávání by teď mělo být hladké.

Unity - The Big Ask / Veliká prosba - Jednota

November 2nd, 2014
00:0000:00

Philippians 2:1-15 / Filipským 2:1-15

Jesus – my personal doctor / Ježíš - můj osobní lékař - Bishop Miroslav Radovanovic

April 6th, 2014
00:0000:00
Ex.15:26; John 5:2-9; Luk 5:12-13; Matth.9:27-30; Act.3:12,16

The story of two kings and two princesses / Příběh dvou králů a dvě princezny

October 27th, 2013
00:0000:00

Signs of new life - Znaky nového života

May 29th, 2011
00:0000:00