June 12, 2020

[UD] Břemena | Burdens

Biblické zamyšlení z pravidelného setkávání UPSIDE DOWN mládeže.

Biblické zamyšlení z pravidelného setkání UPSIDE DOWN mládeže

Proverbs 12:25; John 14:27; Colossians 3:16; Matthew 11:29-30; Ecclesiastes 4:9-10; Romans 12:15; 1. Thessalonians 5:11 / Přísloví 12:25; Jan 14:27; Koloským 3:16; Matouš 11:29-30; Kazatel 4:9-10; Římanům 12:15; 1. Tesalonickým 5:11

Biblické zamyšlení z pravidelného setkání UPSIDE DOWN mládeže.

Biblické zamyšlení z pravidelného setkání UPSIDE DOWN mládeže.

Biblické zamyšlení z pravidelného setkávání UPSIDE DOWN mládeže 

April 4, 2020

[UD] Marie a Marta

Biblické zamyšlení z pravidelného setkání UPSIDE DOWN mládeže.

March 6, 2020

[UD] Dát Bohu vše

Biblicke zamyšlení z pravidelného setkání UPSIDE DOWN mládeže

Biblické zamyšlení z pravidelného setkání UPSIDE DOWN mládeže.

Biblické zamyšlení z pravidelného setkání mládeže UPSIDE DOWN.

Biblické zamyšlení z pravudeiného setkání UPSIDE DOWN mládeže.

January 17, 2020

[UD] Dej 100 %

Biblické zamyšlení z pravidelného setkáváni mládeže UPSIDE DOWN.

January 3, 2020

[UD] Na počátku

Biblické zamyšlení z pravidelného setkávání UPSIDE DOWN mládeže

November 8, 2019

[UD] Nikdy nejsi sám

Biblické zamyšleni z pravidelného setkávání UPSIDE DOWN mládeže (slovem provázely mládežnice Evča a Katka).

Biblické zamyšlení z pravidelného setkání UPSIDE DOWN mládeže

Biblické zamyšlení z pravidelného setkání UPSIDE DOWN mládeže

Biblické zamyšlení z pravidelného setkání UPSIDE DOWN mládeže

Hebrews 12:29; Exodus 20:3-6; Song of Salomon 8:6; Matthew 25:34-46; Matthew 25:11-12; Revelation 3:15-16; Revelation 2:3-5; Relevation 3:19-20 / Židům 12:29; Exodus 20:3-6; Píseň písní; Matouš 25:34-46; Matouš 25:11-12; Zjevení 3:15-16; Zjevení 2:3-5; Zjevení 3:19-20

Biblické zamyšlení z pravidelného setkání UPSIDE DOWN mládeže

Biblická zamyšlení z pravidelného setkání UPSIDE DOWN mládeže

July 21, 2019

Miluj! / Love!

Matthew 22:36-40; Matthew 5:17,43-44; John 13:34-35; 1. John 4:7-8; 1. John 4:11-12; 1. John 4:16,19-21; John 15:4; John 15:7-9,12 / Matouš 22:36-40; Matouš 5:17,43-44; Jan 13:34-35; 1. Janův 4:7-8; 1. Janův 4:11-12; 1. Janův 4:16,19-21; Jan 15:4; Jan 15:7-9,12

June 21, 2019

[UD] Návrat syna

Biblické zamyšlení z pravidelného setkání UPSIDE DOWN mládeže

June 14, 2019

[UD] Ztracená koruna

Biblická zamyšlení z pravidelného setkání UPSIDE DOWN mládeže

Biblická zamyšlení z pravidelného setkávání UPSIDE DOWN mládeže.

May 31, 2019

[UD] Dva stavitele

Biblická zamyšlení z pravidelného setkání UPSIDE DOWN mládeže.

Zamyšlení z pravidelného setkání UPSIDE DOWN mládeže.

Zamyšlení z pravidelného detkání UPSIDE DOWN mládeže

Zamyšlení z pravidelného setkání UPSIDE DOWN mládeže.

Zamyšlení z pravidelného setkání UPSIDE DOWN mládeže.

Zamyšlení z pravidelného setkání UPSIDE DOWN mládeže.

Zamyšlení z pravidelného setkání UPSIDE DOWN mládeže.

Zamyšlení z pravidelného setkání UPSIDE DOWN mládeže.
Slovem sloužili mládežnici Vítek a Eva.

February 8, 2019

[UD] Moc Božího Slova I.

Zamyšlení z pravidelného setkání UPSIDE DOWN mládeže.

January 11, 2019

[UD] Písmo (nejen) pro 2019

Zamyšlení z pravidelného setkání UPSIDE DOWN mládeže.

Zamyšlení z pravidelného setkání UPSIDE DOWN mládeže.

Zamyšlení z pravidelného setkání UPSIDE DOWN mládeže.

Zamyšlení z pravidelného setkání UPSIDE DOWN mládeže.

Zamyšlení z pravidelného setkání UPSIDE DOWN mládeže.

September 21, 2018

[UD] Bez lásky to nejde

Záznam zamyšlení z pátečního setkání UPSIDE DOWN mládeže.

September 14, 2018

[UD] 5 chlebů a 2 ryby

Záznam zamyšlení z pátečního setkání UPSIDE DOWN mládeže.

September 7, 2018

[UD] Nežiju (jen) pro sebe

Záznam zamyšlení z pátečního setkání UPSIDE DOWN mládeže.

Lukáš 10:38-42; Lukáš 10:25-27; Jan 17:3; Filipským 1:9-11; Filipským 3:8; Koloským 2:6; Koloským 3:23 / Luke 10:38-42; Luke 10:25-27; John 17:3; Philippians 1:9-11; Philippians 3:8; Colossians 2:6; Colossians 3:23

Matthew 18:20; Matthew 16:15-19; 1. Corinthians 12:12-31; Relevation 21:9-10; Romans 12:4-8; 1. Peter 4:10-11; Acts 20:24; Leviticus 27:30; Malachi 3:6-12 / Matouš 18:20; Matouš 16:15-19; 1. Korintským 12:12-31; Zjevení 21:9-10; Římanům 12:4-8; 1. Petrův 4:10-11; Skutky 20:24; Leviticus 27:30; Malachiáš 3:6-12

John 1:1-2; 2.Timothy 3:16-17; 1.John 2:3-5; 2.Petr 1:16; Isaiah 40:8 / Jan 1:1-2; 2.Timoteovi 3:16-17; 1.Janova 2:3-5; 2.Petrova 1:16; Isaiáš 40:8

Diskusní pátek na setkání UPSIDE DOWN mládeže.

Záznam zamyšlení z pátečního setkání UPSIDE DOWN mládeže.

Záznam zamyšlení z pátečního setkání UPSIDE DOWN mládeže.

Záznam zamyšlení z pátečního setkání UPSIDE DOWN mládeže.

Záznam zamyšlení z pátečního setkání UPSIDE DOWN mládeže.

Záznam zamyšlení z pátečního setkání UPSIDE DOWN mládeže.

Load more