January 11, 2019

[UD] Písmo (nejen) pro 2019

00:0000:00

Zamyšlení z pravidelného setkání UPSIDE DOWN mládeže.

00:0000:00

Zamyšlení z pravidelného setkání UPSIDE DOWN mládeže.

00:0000:00

Zamyšlení z pravidelného setkání UPSIDE DOWN mládeže.

00:0000:00

Zamyšlení z pravidelného setkání UPSIDE DOWN mládeže.

00:0000:00

Zamyšlení z pravidelného setkání UPSIDE DOWN mládeže.

September 21, 2018

[UD] Bez lásky to nejde

00:0000:00

Záznam zamyšlení z pátečního setkání UPSIDE DOWN mládeže.

September 14, 2018

[UD] 5 chlebů a 2 ryby

00:0000:00

Záznam zamyšlení z pátečního setkání UPSIDE DOWN mládeže.

September 7, 2018

[UD] Nežiju (jen) pro sebe

00:0000:00

Záznam zamyšlení z pátečního setkání UPSIDE DOWN mládeže.

00:0000:00

Lukáš 10:38-42; Lukáš 10:25-27; Jan 17:3; Filipským 1:9-11; Filipským 3:8; Koloským 2:6; Koloským 3:23 / Luke 10:38-42; Luke 10:25-27; John 17:3; Philippians 1:9-11; Philippians 3:8; Colossians 2:6; Colossians 3:23

00:0000:00

Matthew 18:20; Matthew 16:15-19; 1. Corinthians 12:12-31; Relevation 21:9-10; Romans 12:4-8; 1. Peter 4:10-11; Acts 20:24; Leviticus 27:30; Malachi 3:6-12 / Matouš 18:20; Matouš 16:15-19; 1. Korintským 12:12-31; Zjevení 21:9-10; Římanům 12:4-8; 1. Petrův 4:10-11; Skutky 20:24; Leviticus 27:30; Malachiáš 3:6-12

00:0000:00

John 1:1-2; 2.Timothy 3:16-17; 1.John 2:3-5; 2.Petr 1:16; Isaiah 40:8 / Jan 1:1-2; 2.Timoteovi 3:16-17; 1.Janova 2:3-5; 2.Petrova 1:16; Isaiáš 40:8

00:0000:00

Diskusní pátek na setkání UPSIDE DOWN mládeže.

00:0000:00

Záznam zamyšlení z pátečního setkání UPSIDE DOWN mládeže.

00:0000:00

Záznam zamyšlení z pátečního setkání UPSIDE DOWN mládeže.

00:0000:00

Záznam zamyšlení z pátečního setkání UPSIDE DOWN mládeže.

00:0000:00

Záznam zamyšlení z pátečního setkání UPSIDE DOWN mládeže.

00:0000:00

Záznam zamyšlení z pátečního setkání UPSIDE DOWN mládeže.

February 16, 2018

[UD] Upřímný & Vytrvalý

00:0000:00

Zamyšlení z pravidelného setkání UPSIDE DOWN mládeže.

February 9, 2018

Upřímný a Povídavý

00:0000:00
January 26, 2018

Upřímný & bez pomluv

00:0000:00
January 19, 2018

Různá období

00:0000:00
December 22, 2017

Vánoční naděje

00:0000:00
December 15, 2017

Chozeni s Bohem XII.

00:0000:00
December 8, 2017

Chozeni s Bohem XI.

00:0000:00
November 24, 2017

Chozeni s Bohem X.

00:0000:00
November 10, 2017

Chozeni s Bohem IX.

00:0000:00
November 3, 2017

Chozeni s Bohem VIII.

00:0000:00
October 27, 2017

Chozeni s Bohem VII.

Watch Now:
October 20, 2017

Chozeni s Bohem VI.

00:0000:00
October 13, 2017

Chozeni s Bohem V.

00:0000:00
October 6, 2017

Chozeni s Bohem IV.

00:0000:00
September 15, 2017

Kráčení s Bohem III.

00:0000:00
September 8, 2017

Kráčení s Bohem II.

00:0000:00
September 1, 2017

Kráčení s Bohem

00:0000:00
July 14, 2017

Friend of God V.

00:0000:00
00:0000:00

John 15:13-17; James 2:23; Genesis 18:17; Amos 3:7 / Jan 15:13-17; Jakub 2:23; Genesis 18:17; Amos 3:7

June 16, 2017

Friend of God III.

00:0000:00
June 9, 2017

Friend of God II.

00:0000:00
May 19, 2017

Friend of God

00:0000:00
March 3, 2017

Upside Down 3.3.2017 CZ

00:0000:00
Watch Now:

Deuteronomium 4:9-10; Deuteronomium 4:23; 1. Korintským 15:1-2; 2. Petrova 1:12-13; Zjevení 3:3; Pláč 3:17; Izajáš 49:15; Izajáš 43:25; Židům 8:12; Jozue 4:21; Žalm 63:7-12; Žalm 105:5; Žalm 103:2 / Deuteronomy 4:9-10; Deuteronomy 4:23; 1. Corinthians 15:1-2; 2. Peter 1:12-13; Revelation 3:3; Lamentations 3:17; Isaiah 49:15; Isaiah 43:25; Hebrews 8:12; Joshua 4:21; Psalm 63:7-12; Psalm 105:5; Psalm 103:2

 
 
00:0000:00

Deuteronomium 4:9-10; Deuteronomium 4:23; 1. Korintským 15:1-2; 2. Petrova 1:12-13; Zjevení 3:3; Pláč 3:17; Izajáš 49:15; Izajáš 43:25; Židům 8:12; Jozue 4:21; Žalm 63:7-12; Žalm 105:5; Žalm 103:2 / Deuteronomy 4:9-10; Deuteronomy 4:23; 1. Corinthians 15:1-2; 2. Peter 1:12-13; Revelation 3:3; Lamentations 3:17; Isaiah 49:15; Isaiah 43:25; Hebrews 8:12; Joshua 4:21; Psalm 63:7-12; Psalm 105:5; Psalm 103:2

Load more