Life Church Prague

Messages from Life Church

Commitment IV. - Commitment to an intimate connections / Odevzdání IV. - Závazek k důvěrným vztahům

August 27th, 2017
00:0000:00

John 12:42; 1. Corinthians 10:16; 1. John 1:3; Acts 2:42 / Jan 12:42; 1. Korinským 10:16; 1. Janův 1:3; Skutky 2:42