Life Church Prague

Messages from Life Church

Commitment VI. - Staying full of God / Odevzdání VI. - Zůstat plný Boha

September 10th, 2017
00:0000:00

John 4:10-20,27,31-34; Luke 11:17,23-28; 2. Corinthians 6:14-15; Ephesians 4:13; John 4:10; Matthew 5:6 / Jan 4:10-20,27,31-34; Lukáš 11:17,23-28; 2. Korintským 6:14-15; Efezským 4:13; Jan 4:10; Matouš 5:6