September 17, 2017

Commitment VII. - To Stay / Odevzdání VII. - Závazek zůstat

00:0000:00

John 6:60-71; John 6:53-58; Matthew 4:4; Deuteronomy 8:3; Luke 9:57-62 / Jan 6:60-71; Jan 6:53-58; Matouš 4:4; Deuteronium 8:3; Lukáš 9:57-62

More episodes

Load more