September 20, 2015

All I need is You Lord V. / Jediné co potřebuji jsi Ty, Pane V.

Watch Now:
Ephesians 3:1-21; Ephesians 1:21; Ephesians 2:6; 1. Corinthians 15:9-10;  Romans 5:1-5 / Efezským 3:1-21; Efezským 1:21; Efezským 2:6; 1. Korintským 15:9-10;  Římanům 5:1-5
 

More episodes

Load more