October 5, 2014

Boží moc/God’s power

Efezským 1:18-21; 1 Korintským 15:12-14; 1 Korintským 15:20; Jan 14:9; 1 Petr 2:24-25; Matouš 6:24;2 Petr 1:3-4

Ephesians 1:18-21; 1 Corinthians 15:12-14; 1 Corinthians 15:20; John 14:9; 1 Peter 2:24-25; Mathew 6:24;2 Peter 1:3-4

More episodes

Load more