May 31, 2020

Bruska aneb Jsou tu lidi! / Sharpening Steel or There are people here!

Římanům 15:5-7; Přísloví 27:17; Přísloví 27:6; Efezským 2:22; 1. Korintským 12:7-11 / Romans 15:5-7; Proverbs 27:17; Proverbs 27:6; Ephesians 2:22; 1. Corinthians 12:7-11

More episodes

Load more