August 16, 2015

Dotazování se Hospodina / Questioning the Lord

Koloským 1:9-10; 1. Samuelova 23:1-2; Jeremjáš 33:2-3; Jeremjáš 10:21; Skutky 11:28-30; Skutky 5:3-4; Skutky 27:21-25; 1. Korintským 12:7 / Colossians 1:9-10; 1. Samuel 23:1-2; Jeremiah 33:2-3; Jeremiah 10:21; Acts 11:28-30; Acts 5:3-4; Acts 27:21-25; 1. Corinthians 12:7

More episodes

Load more