March 8, 2020

“Giving…” God your Soul and your Mind / “Dáváš…” Bohu svou duši a mysl

Mark 12:30-31; 2. Corinthians 10:1-5; Hebrews 4:12; Romans 2:21a; Colossians 3:16-17; Ephesians 4:29; Hebrews 10:24-25; Hebrews 3:13; Galatians 2:19-21; Proverbs 3:5-6 / Marek 12:30-31; 2. Korintským 10:1-5; Židům 4:12; Římanům 2:21a; Koloským 3:16-17; Efezským 4:29; Židům 10:24-25; Židům 3:13; Galatským 2:19-21; Přísloví 3:5-6

More episodes

Load more