February 16, 2020

“Giving…” your gift to others in the body / “Dáváš…” svůj dar ostatním v těle Kristově

1. Corinthians 12:12-20; Ephesians 4:7-8; Ephesians 4:11-16; 1. Peter 4:10; Romans 12:3-8 / 1. Korinským 12:12-20; Efezským 4:7-8; Efezským 4:11-16; 1. Petrův 4:10; Římanům 12:3-8

More episodes

Load more