February 23, 2020

“Giving…” your past, present and future to God / “Dáváš…” svou minulost, přítomnost i budoucnost Bohu

Philippians 3:3-21; 2. Corinthians 5:17 / Filipským 3:3-21; 2. Korintským 5:17

More episodes

Load more