March 1, 2020

“Giving…” your SIN to God / “Dáváš…” svůj HŘÍCH Bohu

1. Corinthians 6:9-12; Hebrews 5:11-14; Hebrews 6:1-8; Romans 1:18-32; Hebrews 12:14; 1. Peter 1:15-16; 1. John 1:5-2:2; 1. Corinthians 11:27-32 / 1. Korintským, 6:9-12; Židům 5:11-14; Židům 6:1-8; Římanům 1:18-32; Židům 12:14; 1. list Petrův 1:15-16; 1. list Janův 1:5-2:2; 1. Korintským 11:27-32

More episodes

Load more