June 7, 2020

Going Backwards to move forwards / Krok zpět na cestě vpřed

Acts 2:42-47; Luke 19:1-10 / Skutky 2:42-47; Lukáš 19:1-10

More episodes

Load more