May 3, 2020

He must Increase I must decrease / On musí růst já se však menšit

John 1:6-13; 2. Corinthians 5:17-20; Acts 1:8; 1. John 3:1-2 / Jan 1:6-13; 2. Korintským 5:17-20; Skutky 1:8; 1. Janův 3:1-2

More episodes

Load more