May 10, 2020

I’m praying for you. / Modlím se za tebe …

Jakub 5:16; Jan 17:9; Jan 17:20; Lukáš 22:32; Galatským 3:28; Římanům 8:34; Jan 10:27-28; 1. Tesalonickým 5:23-25 / James 5:16; John 17:9; John 17:20; Luke 22:32; Galatians 3:28; Romans 8:34; John 10:27-28; 1. Thessalonians 5:23-25

More episodes

Load more