September 11, 2016

In search of God’s glory II (Glory to God) / Hledání Boží Slávy II (Sláva Bohu)

2. Korintským 3:18; Exodus 33:17-23; 1. Timoteovi 1:17; Jan 15:8; Matouš 5:13-18; 1. Petrův 2:12; Filipským 1:9-11; Koloským 3:16; 1. Korintským 10:31; Jan 17:4 / 2. Corinthians 3:18; Exodus 33:17-23; 1. Timothy 1:17; John 15:8; Matthew 5:13-18; 1. Peter 2:12; Philippians 1:9-11; Colossians 3:16; 1. Corinthians 10:31; John 17:4

More episodes

Load more