April 19, 2020

Living certain in uncertain times / Životní jistota v nejisté době

Psalm 46:1-11; 1. Peter 2:9; Luke 12:22-26; Psalm 43:5; 1. Peter 5:7; Psalm 103:1-5; James 4:13-15 / Žalmy 46:1-11; 1. Petrův 2:9; Lukáš 12:22-26; Žalmy 43:5; 1. Petrův 5:7; Žalmy 103:1-5; Jakub 4:13-15

More episodes

Load more