July 20, 2014

Ministry to all and everybody who needs it. / Služba všem a pro každého, kdo to potřebuje.

Romans 15:1-3,7; Luke 11:13; Hebrews 11:1; Romans 10:9-10; Luke 8:22-25; 1. Thessalonians 5:14-22 / Římanům 15:1-3,7; Lukáš 11:13; Židům 11:1; Římanům 10:9-10; Lukáš 8:22-25; 1. Tesalonským 5:14-22

More episodes

Load more