January 24, 2016

Over-fed and Under-nourished / Přejedený a podvyživený

Watch Now:
Isaiah 40:27-31; Romans 8:31; 2 Corinthians 12:7-10; Psalm 84:1-7 / Izajáš 40:27-31; Římanům 8:31; 2. Korintským 12:7-10; Žalmy 84:1-7
 

More episodes

Load more