December 29, 2013

Put on a new man / Oblečte nového člověka

Hebrews 6:10; Ephesian 4:21-32; Galatians 3:26-27; Isaiah 43:16-21 / Židům 6:10; Efezským 4:21-32; Galatským 3:26-27; Izaiáš 43:16-21

More episodes

Load more