May 13, 2018

Re-engaged XVI. / Znovuzapojení XVI.

2. Peter 1:1-11; Romans 1:28; 1. Timothy 2:1-6 / 2.Petrův 1:1-11; Římanům 1:28; 1. Timoteovi 2:1-6

More episodes

Load more