April 12, 2020

Resurrection Power in your daily Life / Moc vzkříšení v každodenním životě

Ephesians 1:17-21; John 4:23-24; 1. Corinthians 6:14; John 11:25-26; Romans 6:5-11; Philippians 3:12-14; Philippians 2:9-11; Ephesians 2:6 / Efezským 1:17-21; Jan 4:23-24; 1. Korintským 6:14; Jan 11:25-26; Římanům 6:5-11; Filipským 3:12-14; Filipským 2:9-11; Efezským 2:6

More episodes

Load more