December 7, 2014

Světlo na cestu / Light to my path

Izaiaš 9:2,4,6-7; Matouš 25:1-13; Zjevení 19:6-9; Jan 9:4; Žalm 119:105; Efezským 5:15-17; Lukáš 10:17-19; Skutky 27:20-25 / ISAIAH 9:1,3,5-6; MATTHEW 25:1-13; REVELATION 19:6-9; JOHN 9:4; PSALM 119:105; EPHESIANS 5:15-17; LUKE 10:17-19; ACTS 27:20-25

More episodes

Load more