September 21, 2014

The mouth of the righteous / Ústa spravedlivých

Přísloví 10:31-32; Jób 6:25; Jób 32:3; Matthew 12:34-35; Acts 26:25 / Proverbs 10:31-32; Job 6:25; Job 32:3; Matouš 12:34-35; Skutky 26:25

more
- wisdom Pr 10:31, Ps 37:30  - moudrost Př 10:31, Ž 37:30  
- health to the bones Pr 16:24 - zdravý kostem Př 16:24
- what is acceptable Pr 10:32 - milé Př 10:32
- w. that should be heard Ec 9:17 - radno naslouchat Kaz 9:17
- justice Ps 37:30 - právo Ž 37:30
- gracious w. Ec 10:12 - přináší milost Kaz 10:12
- knowledge Pr 5:2                       - poznání Př 5:2
- to the point Ec 12:11 - trefa do černého Kaz 12:11
- good Pr 12:14 - dobro Př 12:14
- w. from the Shepherd Ec 12:11 - od pastýře Kaz 12:11
- timely word Pr 15:23, Is 50:4 - v pravý čas Př 15:23, Iz 50:4
- truth and reason Ac 26:25 - pravda a zdravý usudek Sk 26:25
- w. which brings joy Pr 15:23 - radost Př 15:23
- profitable, edifying the listener  1.Co 7:35, Ep 4:29 - prospěch budování 1.Ko 7:35, Ef 4:29 
- pleasant w. Pr 15:26 - laskavé Př 15:26
- sweetness to the soul Pr 16:24 - sladké Př 16:24


Point of decision / Bod rozhodnutí

I believe that in Jesus Christ I am able to speak wisdom, truth, life, health, blessing, joy; pleasant and gracious words, given to me by my Shepherd, because I love and trust Him. 
For the glory of God, let it be so.
In Jesus' name. Amen.

Věřím, že v Ježíši Kristu jsem schopen promlouvat moudrost, pravdu, život, zdravý, požehnání, radost; příjemná a laskavá slova, darovaná od mého Pastýře, protože jej miluji a důvěřuji Mu.
Nechť se tak stane k Boží slávě.
Ve jménu Ježíše Krista. Amen.

More episodes

Load more