April 26, 2020

The Only WORD you Need / Jediné SLOVO, které potřebujete

John 1:1-5; Genesis 1:3; Proverbs 19:21; John 5:39-40; John 14:8-10; Hebrews 1:1-3; John 14:6 / Jan 1:1-5; Genesis 1:3; Příslový 19:21; Jan 5:39-40; Jan 14:8-10; Židům 1:1-3; Jan 14:6

More episodes

Load more