December 11, 2016

Ukaž a vyprávěj / Show and tell

Watch Now:

Lukáš 1,39-55; Efeským 5,19; Marek 5,18-20; Lukáš 8,38-39; Jan 4,28-29; Jan 4,39-42; Jeremiáš 2,32; Ozeáš 13,6; Efeským 2,2.11-12; Lukáš 12,8-9; Exodus 20,16 / Luke 1:39-55; Ephesians 5:19; Mark 5:18:20; Luke 8:38-39; John 4:28-29; John 4:39-42; Jeremiah 2:32; Hosea 13:6; Ephesians 2:2,11-12; Luke 12:8-9; Exodus 20:16

 

More episodes

Load more