December 11, 2016

Ukaž a vyprávěj / Show and tell

Lukáš 1:39-55; Efezským 5:19; Marek 5:18:20; Lukáš 8:38-39; Jan 4:28-29; Jan 4:39-42; Jeremiáš 2:32; Ozeáš 13:6; Efezským 2:2,11-12; Lukáš 12:8-9; Exodus 20:16 / Luke 1:39-55; Ephesians 5:19; Mark 5:18:20; Luke 8:38-39; John 4:28-29; John 4:39-42; Jeremiah 2:32; Hosea 13:6; Ephesians 2:2,11-12; Luke 12:8-9; Exodus 20:16

More episodes

Load more